Joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmä

JOUSTAVA PERUSOPETUS

Vaajakosken yhtenäiskoulussa toimii yhdeksättä vuotta Jyväskylän kaupungin joustavan perusopetuksen (JOPO) ryhmä.

JOPO on yleisopetuksen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon perustuva toimintamuoto. Se on tarkoitettu lähinnä 8-9 luokkien oppilaille, joilla on vaara jäädä ilman peruskoulun päättötodistusta tai peruskoulun jälkeistä jatko-opintopaikkaa.

Joustavassa perusopetuksessa korostuvat oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevat toiminnalliset oppimisympäristöt. Näitä ovat työpaikkajaksot, leirikoulut, toimintapäivät, opintoretket, yrityskäynnit, koulutuskokeilut, messut, kulttuuritapahtumat ja oppilaan harrastetoiminnot. JOPO tarjoaa siis vaihtoehdon suorittaa peruskoulu loppuun näkemällä, tekemällä ja kokemalla. Ryhmän toiminnasta vastaa JOPO-opettaja työparinaan JOPO-ohjaaja.

Joustavaan perusopetukseen haetaan, haastatellaan ja valitaan. JOPO:on ei missään tapauksessa jouduta. Hakemuksia käsiteltäessä painotetaan oppilaan ja huoltajien sitoutumista joustavan perusopetuksen eri työmuotoihin. Haku lv.2016-2017 joustavaan perusopetukseen alkaa 22.2.2016 ja päättyy 22.4.2016


Lisätietoja:
JOPO-opettaja Jouni Åkerman
p.0405470384
jouni.akerman@jkl.fi

Lue lisää myös SEUTU-JOPO:sta, www.seutu-jopo.fi!