6 ruotsi

Ruotsin kertauslauseet1. Luokallamme on 11 tyttöä ja 6 poikaa. Vi har elva tjejer och sex pojkar i klassinen.
Pojat ovat välitunnilla yksi jengi.  Pojkarna är ett gäng på rasten.

2. Suosikkiaineeni on ranskan kieli. Mitt favoritämne är franska.  De andra ämnena är inte så kul.

3. Ei, en kuuntele rock-musiikkia.  Nej, jag inte lyssnar på rock-musik.  


Ruotsin kielen kokeen koealue 22.2.2018

Harjoittele kaikkia seuraavia asioita kokeeseen. Tarkoitus ei ole osata kaikkea kaikesta, mutta jokaisesta osa-alueesta (ranskalaisesta viivasta) tulee osata asioita. Kokeen kokonaispistemäärästä tulee saavuttaa vähintään 50%.

Tekstikirjasta:
- Kpl 3 s.28-29
- Bildtorget s.32 JA s.42-43
- Kpl 4 s.38-39
- Verbien preesens-päätteet s.98 (myös työk.s.74-76)
- Substantiivien taivutus s. 100-101 (myös työk.s. 100-107)

Työkirjasta:
- Kpl 3 sanasto s. 66-67
- Kpl 4 sanasto s.90-91
- Kieltosanat nej ja inte, ja milloin käytetään mitäkin s. 78