Tikkalan koulu UNESCON ASP-kouluverkossa

”Yhteinen tavoitteemme on oppia elämään yhdessä”

PAINOPISTE KULTTUURIPERINNÖSSÄ JA IHMISOIKEUKSISSA
Koulussamme Unesco-koulujen arvopohjaa toteutetaan koulun arjessa sekä omina paikallisuudesta että Unescon peruskirjasta esiin nousevina teemoina oppilaiden ikä- ja kehitystason mukaisesti. Maailmanperintöoppiminen on osa omaa opsia joka 2. vuosi. Epputoput tutustuvat Petäjäveden vanhaan kirkkoon. 3.-4. lk tutustuu Suomen maailmanperintökohteisiin ja 5.-6.lk maailman kohteisiin. Toinen säännöllinen teema on Ihmisoikeudet/Lasten oikeudet, joka sidotaan joko yhdessä elämisen sääntöjen, oikeuksien ja vastuun käsittelyyn lukuvuoden alussa koko koulun kesken tai toteutetaan omana jaksonaan Lasten oikeuksien päivän tienoilla.
Toimimme säännöllisessä yhteistyössä Jyvässeudun Unesco-koulujen, Norssin alakoulun, Viitaniemen yläkoulun, Kilpisen yläkoulun, Lyseon, OKL:n ja Kristillisen opiston kanssa.

MAAILMANPERINNÖSTÄ VOIMAA - LAAJAA VERKOSTOYHTEISTYÖTÄ
2016 syksyllä käynnistyi Korpilahden Humakin koordinoima ja JyväsRiihen rahoittama laaja yhteistyöhanke kohteena Struve/Korpilahden Oravivuori ja Petäjäveden vanha kirkko. Tavoitteena on paitsi kehittää kohteiden matkailumahdollisuuksia, myös löytää niille sopivia tuotteistamiskeinoja, lisätä niiden näkyvyyttä ja kehittää kohteiden oppimisideoita  lasten ja nuorten parissa. Mukana on laaja kattaus mm. yrittäjiä, kaupungin matkailuväkeä, Keski-Suomen Museon edustajia, Korpilahden teatteri, koulujen edustajia sekä OKL Jyväskylä. 
2017 syksyllä toteutimme laajan yhteistyöhankkeen 40 Humakin yhteisöpedagogiopiskelijan kanssa. Roolioppimisen ja kokemuksellisen pedagogiikan keinoin oppilaat työskentelivät tutkimusretkikuntina huipennuksena Struven ketjun Oravivuoren valloitus. 

YLEISTÄ UNESCO-TOIMINNASTA
UNESCO:n peruskirjan mukaan sen päämääränä on edistää rauhaa ja turvallisuutta edesauttamalla kansojen välistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alalla. Pyrkimyksenä on täten edistää sekä em. tavoitetta että oikeudenmukaisuutta, laillisuutta ja ihmisoikeuksia. Perusvapauksia tulee kunnioittaa maailmanlaajuisesti riippumatta ihon väristä, sukupuolesta, kielestä tai uskonnosta.
Meidän lapsemme ovat maailman hyväosaisia kansalaisia, sillä heillä on mahdollisuus käydä koulua ja syödä itsensä kylläisiksi. Edustamme hyväosaisuudessamme pientä vähemmistöä koko maapallolla. Toteuttaakseen näitä ajatuksia käytännössä UNESCO käynnisti vuonna 1953 ASP-kouluverkkohankkeen. Nykyään projekti on käynnissä 172 maassa, ja siihen kuuluu yli 7500 koulutusalan instituutiota; esiopetusta, ala- ja yläkouluja sekä ammatillisia oppilaitoksia.
Suomessa Unesco-oppilaitoksia on ollut 1960-luvun alusta lähtien, tällä hetkellä 64. Toimintaa koordinoidaan Opetushallituksesta ja ohjataan Suomen UNESCO -toimikunnasta.
Tikkalan koulu on toiminut Unesco-kouluna vuodesta 1994.