Lukujärjestys

Toppujen työjärjestys

  MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8.00-8.45 Tukitunti VIHREÄT ja
KELTAISET
  x (EO) SINISET ja ORANSSIT
9.00-10.30 X
X
X
X
X
X
x (EO)
x (EO)
Äidinkieli +YPR
x
10.30-11.15 RUOKAILU
ja
PITKÄ VÄLKKÄ

RUOKAILU
ja
PITKÄ VÄLKKÄ
RUOKAILU
ja
PITKÄ VÄLKKÄ
RUOKAILU
ja
PITKÄ VÄLKKÄ
RUOKAILU
ja
PITKÄ VÄLKKÄ
11.15-12.00 X X x x (EO) x
12.15-13.00  VIHREÄT ja
KELTAISET
Liikunta Liikunta Yprin kanssa SINISET ja ORANSSIT  
13.15-14.00          

Oppiaineet ja tuntimäärät

Jyväskylässä toisen luokan kokonaistuntimäärä on 20 vuosiviikkotuntia, joista äidinkieltä on 7, matematiikkaa 3, ympäristöoppia 2, uskontoa 1, kuvataidetta 1, käsitöitä 2, musiikkia 1, liikuntaa 2 ja englannin kieltä 1 vuosiviikkotuntia.

Luokan työjärjestys on ilmoitettu rastitunteina. Tämä siksi, että uuden opetussuunnitelman mukaan opetus on ilmiöpohjaista ja pohjautuu laaja-alaisiin oppisisältöihin. Luokassa opiskellaan siis asioita, ei oppiaineita. Liikunta on ilmoitettu varusteiden ja liikuntatilan tarpeen vuoksi, mutta salissa voimme opiskella liikuntatunnin paikalla mitä muuta oppiainetta tahansa, jos toiminnallisuus sitä vaatii. Keskiviikon liikuntatunnilla toimimme soveltuvin osin yhdessä Yprin oppilaiden kanssa. Tuolloin tunnilla on mukana useampia aikuisia.

HUOM! Wilmasta löytyvä työjärjestys on vain hallinnollisia tarpeita varten eli ei pidä paikkaansa ilmoitettujen tuntien osalta.

Annetut läksyt tehdään selvyyden vuoksi edelleen aina seuraavaksi päiväksi, ellei ope toisin ilmoita.