Huoltajalle

Oppilaan koulunkäynnistä vapauttaminen

Perusopetuslain 35 § mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Huoltajien on syytä käyttää harkintaa anoessaan ylimääräisiä lomia. Toistuva loman haku ei ole suotavaa. Koulu edellyttää, että luvan saanut oppilas ei tilapäisen vapauttamisen vuoksi jää jälkeen opiskelussaan. Tukiopetusta ei voi käyttää loman aiheuttaman opiskelussa jälkeen jäämisen korjaamiseksi. Vapauttamisesta on oppilaan annettava tieto kaikille häntä opettaville opettajille etukäteen.

Luokanopettaja voi myöntää oppilaalle enintään viiden päivän mittaisen vapautuksen koulunkäynnistä harkintansa mukaan. Tätä pidemmistä vapautuksista päätöksen tekee rehtori