Oppiaineiden taitotasotaulukot

Taitotasotaulukoiden päivitys syksyllä 2018

Taitotasotaulukoista on kerätty palautetta opettajilta keväällä ja alkusyksystä 2018. Oppiaineryhmät ovat päivittäneet taulukkoja annetun palautteen pohjalta ja muokanneet ulkoasun yhtenäiseksi. Vanhat taitotasotaulukot arkistoidaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Linkit opetussuunnitelman vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin tulevat jokaisen oppiaineen vastaavalle taitotasotaulukkosivulle syksyn 2018 aikana.