Vuosiluokat 3-6

Oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja arviointikriteerit (vuosiluokat 3-6) (VANHA)

Oman äidinkielen opetuksen tavoitteiden koontitaulukko suomeksi ja englanniksi
OÄO 3.-6. vuosiluokkien tavoitteet ja arviointikriteerit -taulukko.docx
OÄO 3.-6. vuosiluokkien tavoitteet ja arviointikriteerit -taulukko.pdf

Heritage language learning grade 3.-6. year-round targets and evaluation criteria table.docx
Heritage language learning grade 3.-6. year-round targets and evaluation criteria table.pdf


Oppimisen edistymisen polku tavoitteittain (taksonomia)


T1_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx
T2_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx
T3_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx
T4_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx
T5_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx
T6_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx
T7_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx
T8_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx
T9_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx
T10_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx
T11_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx
T12_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx
T13_alakoulu_oman äidinkielen opetus.docx

T1_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf
T2_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf
T3_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf
T4_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf
T5_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf
T6_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf
T7_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf
T8_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf
T9_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf
T10_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf
T11_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf
T12_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf
T13_alakoulu_oman äidinkielen opetus.pdf