Matematiikka 7-9

Matematiikka 7-9 (VANHA)

Matematiikan tavoitteiden arvioinnin koontitaulukko:
Matematiikka 7-9.pdf
Matematiikka 7-9.docx

Tavoitteista T2-T8 ja T10 ei ole tehty oppimisen edistymisen polkua (taksonomia)

Oppimisen edistymisen polku tavoitteittain (taksonomia):
T09.pdf
T11.pdf
T12.pdf
T13.pdf
T14.pdf
T15.pdf
T16.pdf
T17.pdf
T18.pdf
T19.pdf
T20.pdf

T09.docx
T11.docx
T12.docx
T13.docx
T14.docx
T15.docx
T16.docx
T17.docx
T18.docx
T19.docx
T20.docx

Päivitetty 1.8.2017