Käsityö 3-6

Käsityö 3-6 (VANHA)

Käsitöissä 3-6 opiskellaan vuosittain kaikkia tavoitteita. Tavoitteiden taitotasot on vuosiluokkaistettu, jolloin osaaminen 6 luokan päätyttyä on hyvän osaamisen taso (taso 4) kyseiselle luokalle. Vastaavasti esimerkiksi 4 luokan päätyttyä hyvän osaamisen taso on tasolla 2.

Käsityön tavoitteiden arvioinnin koontitaulukko:
KS arviointi, 3-6 Koontitaulukko.docx
KS arviointi 3-6 Koontitaulukko.pdf

Oppimisen edistymisen polku tavoitteittain (taksonomia):
KS 3-6 T1.pdf
KS 3-6 T2.pdf
KS 3-6 T3.pdf
KS 3-6 T4.pdf
KS 3-6 T5.pdf
KS 3-6 T6.pdf
KS 3-6 T7.pdf
KS 3-6 T8.pdf


KS 3-6 T1.docx
KS 3-6 T2.docx
KS 3-6 T3.docx
KS 3-6 T4.docx
KS 3-6 T5.docx
KS 3-6 T6.docx
KS 3-6 T7.docx
KS 3-6 T8.docx

Päivitetty 10.10.2017