Historia 5-6

Historia 5-6 (VANHA)

Historian työryhmä on paljon pohtinut ja yhä päätynyt yhdistämään kolme kertaa kaksi tavoitetta yhdeksi arviointikohteeksi. Kukin osaamiskuvaus on kuitenkin yhden asian sisältä - eli käytettävyys on mietitty. 

T6 (Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen historiassa) ja T9 (Syy-seuraussuhteiden kuvaileminen) ovat toisiinsa liittyviä. Ei olisi mielekästä tehdä kahta erillistä osaamiskuvausjatkumoa samasta aiheesta. Hahmottaminen edeltää kuvailua.

T7 (Muutoksen hahmottaminen) ja T8 (Jatkuvuuden tunnistaminen) ovat yhdessä, koska sisällöllisesti ne liittyvät toisiinsa ja yläkoulussa kyseiset asiat ovat yhdessä tavoitteessa.

T3 (Historiatiedon tulkinnallisuuden havaitseminen) ja T10 (Tulkintojen selittäminen) tiedon tulkinnallisuudesta pidetään yhdessä, koska ne ovat toisiinsa limittyviä.

Samoja ratkaisuja on ollut jo lukuvuoden 2016-2017 taulukoissa. Yksi niistä purettiin kahdeksi omakseen. Työryhmä voi tarvittaessa avata ratkaisujaan enemmänkin.

Liitteet:

Hi56kaikkiEiLuokituksia.docx
HI56t2polku.pdf
HI56t3t10polku.pdf
Hi56t4polku.pdf
Hi56t5polku.pdf
Hi56t6t9polku.pdf
Hi56t7t8polku.pdf
Hi56t11polku.pdf
Hi56kaikki.docx
Hi56kaikki.pdf
Hi56t11polku.docx
HI56t2polku.docx
HI56t3t10polku.docx
Hi56t4polku.docx
Hi56t5polku.docx
Hi56t6t9polku.docx
Hi56t7t8polku.docx