T6: Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T6

ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys

Toiminta
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista. Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi