T12: Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen