T3: Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle Toiminta
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. Oppilas tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle. Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi