T10: Biologisen tutkimuksen tekeminen

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T10

ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella

Toiminta
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa raportoida sen tuloksia. Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti