T1: Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottaminen

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja Toiminta
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen lajeja. Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle. Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi