T2: Eliökunnan ja eliöiden rakenteen sekä elintoimintojen hahmottaminen

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnanrakennetta Toiminta
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita, osaa nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja. Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa, luokittelee ja vertailee eliöryhmiä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi
Ehdotuksia kuvaukseksi