Oppiaineiden taitotasotaulukot

Ajankohtaista taitotasotaulukoista ja OPS:sta

22.2.2019
Korjattu opetussuunnitelmaan vuosiluokan 4 matematiikkaan seuraava:
- jakokulmaan tutustuminen (esim. 24:3 jakokulmassa) korvattu tekstillä jakolaskualgoritmiin tutustuminen

2.11.2018
Liikunta 3-6 tavoitteet vuosiluokkaistettu OPS:aan.

1.11.2018
  • Musiikki 3-6 tavoitteet vuosiluokkaistettu OPS:an
  • Matematiikka 7-9 lisätty vuosiluokalle 8 tavoite T15 OPS:an
18.9.2018
Lisätty ET 1-2 päivitetty taulukko.

9.9.2018
Päivitetyt taitotasotaulukot valmiina POSKE:ssa.

17.4.2018

Oppiainetyöryhmien opettajat muokkaavat oppiaineiden vuosiluokkaistuksia sekä tarkentavat ja selkiyttävät taitotasotaulukoiden kriteerejä palautteiden perusteella. Päivitetyt vuosiluokkaistukset ja taitotasotaulukot tulevat käyttöön lukuvuoden 2018 - 2019 alusta. 

14.3.2018
Biologia ja maantieto 7-9, lisätty uudet päivitetyt koontitaulukot

11.3.2018
Matematiikka 3-6, lisätty uusi koontitaulukko

4.10.2017
Taitotasotaulukoiden yhtenäistämistyö on käynnissä. Työn tarkoituksena on yhtenäistää sanamuotoja, ulkoasua ja tiedostomuotoja. Tavoitteena on, että sivut ovat valmiina lukuvuoden 2017- 2018 aikana.

Sivustolta puuttuvat toistaiseksi seuraavat taitotasotaulukot, jotka ovat työn alla:
  • V-valinnaiset vuosiluokille 8 ja 9.