Oppiaineiden taitotasotaulukot

Arviointi alkuopetuksessa

Alkuopetuksessa (1-2lk) oppilaan taitojen etenemistä arvioidaan lukuvuositodistuksessa äidinkielessä, S2:ssa, matematiikassa ja työskentelytaidoissa. Lisäksi arvioidaan käyttäytymistä. Muiden oppiaineiden osalta oppilaan edistymistä seurataan kokonaisvaltaisesti.

Vuosiluokkaistetut tavoitteet PDF-muodossa:
1. LUOKAN TAVOITTEET OPPIAINEITTAIN.pdf
2. LUOKAN TAVOITTEET OPPIAINEITTAIN.pdf

Vuosiluokkaistetut tavoitteet DOCX-muodossa:
1. LUOKAN TAVOITTEET OPPIAINEITTAIN.docx
2. LUOKAN TAVOITTEET OPPIAINEITTAIN.docx