T7: Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin Toiminta
Oppilas tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hankkia. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas vertailee eri tietolähteitä ja huomaa, että kaikki lähteet eivät ole luotettavia tai tarkoitukseen soveltuvia. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas osaa etsiä ohjatusti tietoa eri tekstiympäristöistä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen sopivia strategioita ja osaa jossain määrin arvioida tietolähteiden luotettavuutta. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas hankkii tietoja monipuolisesti ja kriittisesti sekä analysoi niiden käyttökelpoisuutta Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas käyttää hankkimiaan tietoja monipuolisesti uuden luomiseen. Ehdotuksia kuvaukseksi