T6: Tekstien erittely ja tulkinta

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan Toiminta
a) Oppilas tunnistaa kertovan tekstin.
b) Oppilas tunnistaa kuvaavan tekstin.
c) Oppilas tunnistaa ohjaavan tekstin.
d) Oppilas tunnistaa kantaa ottavan tekstin.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a) Oppilas ymmärtää kertomuksen keskeiset tapahtumat.
b) Oppilas ymmärtää ohjatusti kuvauksen tyyliseikkoja.
c) Oppilas ymmärtää ohjaavan tekstin tavoitteen.
d) Oppilas erottaa faktan mielipiteestä.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a-d) Oppilas nimeää ohjatusti eri tekstilajien kielellisiä (sanavalintoihin liittyviä) ja tekstuaalisia (rakenteeseen liittyviä) piirteitä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa kehittämiseen. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas arvioi tekstintulkintataitojaan ja asettaa kehittämiskohteita. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas tulkitsee monimuotoisia eri tieteenalojen tekstejä (myös mediatekstejä) ja käyttää niitä ajattelunsa syventämiseen. Ehdotuksia kuvaukseksi