T5: Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden hallinta

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T5 lukutaito, tekstin ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan Toiminta
Oppilas palauttaa mieleen tekstinymmärtämisen perusstrategioita (toistava - päättelevä - arvioiva). Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas lukee ja ymmärtää lyhyitä tekstejä sekä käyttää itselleen luontevinta tekstinymmärtämisen strategiaa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas lukee sujuvasti itselleen tuttuja tekstejä ja harjoittelee ohjatusti tekstinymmärtämisen perusstrategioita (toistava - päättelevä - tulkitseva - arvioiva - luova). Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukemistaan. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas asettaa itselleen kehittämistavoitteita lukijana. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas monipuolistaa lukutaitoaan etsimällä itselleen myös uudenlaisia tekstejä ja näin kehittää myös tekstinymmärtämisen taitojaan. Ehdotuksia kuvaukseksi