T4: Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T4 myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa Toiminta
Oppilas tietää erilaisia tapoja antaa palautetta. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ymmärtää palautteen merkityksen taidon kehittämiselle. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas antaa ohjatusti rakentavaa palautetta muille. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas asettaa kehittämistavoitteita saamansa palautteen pohjalta. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja vahvistaa näin myönteistä viestijäkuvaansa. Ehdotuksia kuvaukseksi