T15: Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen kehittyminen

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuurin tuottamiseen Toiminta
a) Oppilas muistaa suomalaisuuteen kuuluvia symboleja ja tunnistaa eri kieliä elinympäristöstään.
b) Oppilas tunnistaa mediakulttuurin ilmiöitä omassa arjessaan ja osallistuu yhteisten esitysten suunnitteluun.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a) Oppilas ymmärtää kulttuurin käsitteeseen kuuluvia ilmiöitä.
b) Oppilas ymmärtää, millainen mediatarjonta on hänen ikäiselleen sopivaa.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a) Oppilas vertailee ohjatusti omaa kieltään ja kulttuuriaan johonkin toiseen kieleen ja kulttuuriin.
b) Oppilas löytää itseään kiinnostavaa media- ja kulttuuritarjontaa ja osallistuu siihen; hän harjoittelee esitysten esittämistä yksin ja yhdessä (tulee toimeen jännityksen kanssa).
Ehdotuksia kuvaukseksi
a) Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien välillä.
b) Oppilas osaa kertoa itseään kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu omien esitysten suunnitteluun ja esittämiseen.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a) Oppilas osoittaa arvostavaa suhtautumista eri kieliä ja kulttuureita kohtaan.
b) Oppilas arvioi tutustumaansa media- ja kulttuuritarjontaa monipuolisesti; hän antaa ja ottaa vastaan palautetta esityksistä.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a) Oppilas osaa kuvailla omaa kulttuuriaan vieraan silmin.
b) Oppilas tuottaa omia media- ja kulttuurisisältöjä yksin tai yhdessä.
Ehdotuksia kuvaukseksi

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti