T13: Kielen tarkastelun kehittyminen ja kielikäsitteiden hallinta

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia Toiminta
a) Oppilas tunnistaa tekstien kielellisiä piirteitä (esim. kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan).
b) Oppilas muistaa käsitteitä, joilla kielestä puhutaan.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a) Oppilas ymmärtää, että kieltä käytetään eri tavoin eri tilanteissa.
b) Oppilas ymmärtää kieltä kuvaavien käsitteiden merkityksen.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a) Oppilas harjoittelee tekstien kielellisten piirteiden kuvailua ohjatusti
b) Oppilas toistaa ja käyttää ohjatusti oppimiaan kieltä kuvaavia käsitteitä.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a) Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja
b) käyttää oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoittaessaan niistä.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a-b) Oppilas arvioi kielellisten valintojensa vaikutuksia ja kehittää kielitietoisuuttaan ja laajentaa tavoitteellisesti sana- ja käsitevarantoaan. Ehdotuksia kuvaukseksi
a-b) Oppilas mukauttaa kieltään tilanteen ja aiheen vaatimalla tavalla. Ehdotuksia kuvaukseksi