T12: Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja jakaamiseen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen Toiminta
Oppilas muistaa tekstin tuottamisen vaiheet sekä tekijänoikeudet. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas antaa esimerkkejä tekstin tuottamisen eri vaiheista ja tekijänoikeuksista. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas suunnittelee tekstejään vaiheittain ja tekee lähdemerkinnät mallin avulla tekstin loppuun. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas asettaa itselleen kehittämistavoitteita tekstin tuottajana saamansa palautteen pohjalta. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas uudistaa taitojaan tuottaa tekstejä suunnitelmallisesti ja toimii tekstin tuottajana eettisesti. Ehdotuksia kuvaukseksi