T11: Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen ja tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa Toiminta
a) Oppilaan tekstistä erottuvat isot ja pienet kirjaimet.
b) Oppilas tuottaa virkkeitä.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a) Oppilas tavuttaa sanat oikein teksteissään.
b) Oppilas erottelee virkkeen lauseet toisistaan.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a) Oppilas harjoittelee näppäintaitoja ohjatusti mallien avulla.
b) Oppilas harjoittelee oikeinkirjoitusta ja kirjoitetun tekstin rakenteita (kappalejako, otsikointi) ohjatusti mallien avulla.
Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä tuottamisessa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas muokkaa itse tekstiensä perusrakenteita ja oikeinkirjoitusta saamansa palautteen pohjalta. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kehittää oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti tekstintuottamisen taitojaan. Ehdotuksia kuvaukseksi

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti