T3: Ilmaisukeinojen käyttö

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla Toiminta
Oppilas tunnistaa kokonaisilmaisun keinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ymmärtää kokonaisilmaisun (esimerkiksi nonverbaalin viestinnän) vaikutuksen erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kokeilee ohjatusti erilaisia kokonaisilmaisun keinoja esimerkiksi draamaharjoituksissa sekä pienissä puhe-esityksissä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kokeilee ohjatusti erilaisia kokonaisilmaisun keinoja esimerkiksi draamaharjoituksissa sekä pienissä puhe-esityksissä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas tunnistaa omia vahvuuksiaan ilmaisijana ja esiintyjänä sekä asettaa itselleen kehittämiskohteita. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kehittää itseään ilmaisijana ja käyttää monipuolisesti kokonaisilmaisun keinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ehdotuksia kuvaukseksi