T10: Oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä Toiminta
a) Oppilas toistaa näkemänsä/katsomansa/kuulemansa kertomuksen omin sanoin.
b) Oppilas kuvailee suullisesti itseään kiinnostavia kohteita.
c) Oppilas toimii ohjeiden mukaisesti.
d) Oppilas osaa muodostaa mielipiteen ja perustella sen.
Ehdotuksia kuvaukseksi
a-d) Oppilas suunnittelee tekstiänsä huomioiden tekstilajille tyypillisiä piirteitä. Ehdotuksia kuvaukseksi
a) Oppilas tuottaa kuvallisesti tai kirjallisesti kertomuksen.
b) Oppilas tuottaa kirjallisesti ja suullisesti kuvauksia.
c) Oppilas tuottaa kirjallisesti ja suullisesti ohjaavan tekstin.
d) Oppilas tuottaa kirjallisesti ja suullisesti kantaa ottavan tekstin.
Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas osaa ohjatusti käyttää a) kertomiselle, b) kuvaamiselle ja c) yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas muokkaa tekstiään saamansa palautteen pohjalta. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas yhdistelee luovasti eri tekstilajeja omassa tekstissään käyttäen niille tyypillisiä piirteitä. Ehdotuksia kuvaukseksi