T9: Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana Toiminta
Oppilas osoittaa halua jakaa kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään muille. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kertoo ohjatusti kokemuksistaan, ajatuksistaan ja mielipiteistään. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kertoo kokemuksistaan, ajatuksistaan ja mielipiteistään omin sanoin suullisesti ja kirjallisesti yksin ja yhdessä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ymmärtää omien kokemustensa, ajatustensa ja mielipiteittensä arvon ja jakamisen tärkeyden. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas arvostaa itseään tekstien tuottajana ja julkaisee mielellään tekstejään haluamallaan tavalla. Ehdotuksia kuvaukseksi