T1: Puheviestintätilanteissa toimiminen

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T1 toimia rakentavasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja ilmaista mielipiteensä Toiminta
Oppilas muistaa puheenvuoron pyytämiseen ja mielipiteen esille tuomiseen liittyviä ilmaisutapoja. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ymmärtää toisten kuuntelun ja omien ajatusten ilmaisemisen merkityksen viestintätilanteissa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä yksin ja yhdessä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä itselleen tutuissa viestintäympäristöissä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas arvioi omia vuorovaikutustaitojaan ja asettaa kehittämiskohteita. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kehittää omia vuorovaikutustaitojaan asettamiensa tavoitteiden suuntaisesti ja ilmaisee ajatuksiaan ja mielipiteitään myös uusissa viestintäympäristöissä. Ehdotuksia kuvaukseksi

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti