T2: Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T2 omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita ryhmäviestintätilanteissa Toiminta
Oppilas muistaa erilaisia tapoja toimia vuorovaikutustilanteissa (kohteliaisuus, äänenkäyttö, puhuttelu, viestien kohdentaminen). Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ymmärtää oman viestintänsä vaikuttavan muihin. Oppilas oivaltaa, että toisillakin on tarpeita vuorovaikutustilanteissa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas osaa ohjatusti muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat huomioon. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat huomioon. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas pohtii omaa toimintaansa ja sen herättämiä reaktioita vuorovaikutustilanteissa Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ottaa erilaiset näkökulmat huomioon vuorovaikutustilanteissa ja mukautuu tilanteen vaatimuksiin. Ehdotuksia kuvaukseksi