AI Opintojen aikaiseen arviointiin, vuosiluokat 3-6, taitotasotaulukko (litistetyt)