T6:

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T6 tekstilajit, rakenteet sekä sanasto Toiminta
Oppilas tunnistaa virkkeissä käytettyjä rakenteita ja sanastoa, muistaa opetettuja kerronnan peruskäsitteitä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas löytää lisäesimerkkejä opetetuista tekstilajeista ja rakenteista havainnoimalla kieliympäristöään. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas tutkii ohjatusti sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä sananvalintoja tekstissä ja laajentaa käsitevarantoaan. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas vertailee eri tekstilajien tekstejä ja kuvailee niissä käytettyä sanastoa ja rakenteita (samankaltaisuutta ja eroja). Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas tunnistaa teksteistä keinoja ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa, erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas löytää tekstin eri opetuksille (esim. kielellisille havainnoille ja sanomalle) käyttöä omassa elämässään. Ehdotuksia kuvaukseksi