T5:

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T5 lukutaidon oppiminen ja tekstin ymmärtäminen. Toiminta
Oppilas lukee ja ymmärtää lyhyitä virkkeitä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas lukee lyhyitä tekstejä ja ymmärtää uusien sanojen merkityksen asiayhteydestä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kokeilee erilaisia tekstin ymmärtämisen strategioita tuetusti (toistava → päättelevä → arvioiva lukeminen) Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas lukee lyhyitä tekstejä tekstin ymmärtämisen strategioita käyttäen. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas arvioi ohjatusti tekstin ymmärtämisen taitoaan ja asettaa kehittämistavoitteita. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas muodostaa uusia ajatuskokonaisuuksia lukemiensa tekstien avulla. Ehdotuksia kuvaukseksi