T4:

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T4 oman (positiivisen) viestijäkuvan rakentaminen ja muiden viestien ymmärtäminen Toiminta
Oppilas tietää erilaisia tapoja viestiä ajatuksia, mielipiteitä, tunteita yms. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas antaa esimerkkejä erilaisiin viestintätilanteisiin sopivista viestintätavoista. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas tunnistaa tuetusti omia ja muiden tapoja viestiä harjoiteltavassa tilanteessa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas keskustelee vuorovaiktustilanteesta ja siihen liittyvistä seikoista (mm. tunteista ja nonverbaaleista viesteistä). Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas pohtii ohjatusti omia viestintätapojaan ja asettaa kehittämistavoitteita. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas täydentää omaa myönteistä viestijäkuvaansa tavoitteiden mukaisesti. Ehdotuksia kuvaukseksi