T14:

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan Toiminta
Oppilas tietää omaan kulttuurinsa liittyviä perinteitä ja symboleja. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas suhtautuu asiallisesti eri kieliin sekä omaan ja muiden kulttuuriin. Hän tutustuu ikäisilleen suunnattuun lastenkulttuuriin. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas esittelee oman lähiympäristönsä kulttuuria ja perinteitä haluamallaan tavalla. Hän käyttää ikäisilleen suunnattuja kulttuuripalveluja ilokseen ja hyödykseen. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas suunnittelee ja tuottaa omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas pohtii omaa suhtautumistaan äidinkieleensä sekä kulttuurien erilaisuuteen ja samankaltaisuuteen ja keskustelee ajatuksistaan. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kykenee luontevasti sopeutumaan eri kulttuurista tulevien luokkakavereiden seuraan. Oppilas on ahkera lastenkulttuurin kuluttaja ja luoja. Ehdotuksia kuvaukseksi