T12:

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan, kielen peruskäsitteet Toiminta
Oppilas tunnistaa ympärillään erilaisia puhetapoja (kielet, murteet, slangit yms.) Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas huomaa ja ymmärtää, että hänen käyttämänsä kieli vaikuttaa muihin. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas leikkii kielellä, käyttää ohjatusti sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja kehittääkseen kielitietoisuuttaan. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas vertailee koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevia kieliä ja niiden puhetapoja. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ymmärtää, miten hänen oma kielenkäyttönsä vaikuttaa muiden käyttäytymiseen. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ymmärtää, että kieltä on käytettävä eri tavalla erilaisissa tilanteissa. Ehdotuksia kuvaukseksi