T11:

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T11 käsinkirjoittamisen taito, näppäintaidot, oikeinkirjoitus Toiminta
Oppilas hallitsee isot ja pienet tekstauskirjaimet ja käyttää niitä kirjoittaessaan. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ymmärtää oikeinkirjoituksella syntyviä merkityseroja (esim. satu – Satu) ja oikeinkirjoittamisen taidon tärkeyden. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas tuottaa ohjatusti tekstejä huomioiden oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas osoittaa opetettujen oikeinkirjoitussääntöjen tuntemusta sekä käsin että näppäimistöllä kirjoittaessaan. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas muokkaa tekstiään (yksin ja yhdessä) saamansa palautteen ja kielestä oppimansa tiedon pohjalta. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas käyttää sujuvasti oppimiaan taitoja erilaisissa tilanteissa käsin ja näppäimistöllä kirjoittaessaan. Ehdotuksia kuvaukseksi