T3:

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T3 ilmaisutaidot, ilmaisurohkeus ja kokonaisilmaisu Toiminta
Oppilas osallistuu erilaisiin ilmaisu-, esiintymis- ja draamaharjoituksiin. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ymmärtää harjoitusten tavoitteen ja merkityksen oman ilmaisutaitonsa kehittymiselle. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas osallistuu ilmaisu-, esiintymis- ja draamaharjoituksiin eläytyen annettuun tehtävään. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kuvailee ilmaisutaidon harjoituksissa esiin nousseita tilanteita, ajatuksia, tunteita yms. siihen vaikuttaneita seikkoja. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas asettaa ilmaisutaidolleen kehittämiskohteita saamansa palautteen ja oman kokemuksensa pohjalta. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kokeilee itselleen uusia ilmaisutapoja erilaisissa tilanteissa. Ehdotuksia kuvaukseksi