T10:

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä myös monimediaisessa ympäristössä. Toiminta
Oppilas muistaa kuvaukseen ja kertomukseen sopivia sanoja ja ilmaisuja (kuvaileva kieli). Oppilas kokeilee niitä virketasolla. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ymmärtää, että teksteillä on rakenne (alku, käsittelyosa, lopetus). Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas suunnittelee mallin avulla teksteihinsä rakenteen, tuottaa tekstin sen mukaisesti ja käyttää kuvauksissa kuvailevaa sanastoa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas suunnittelee kertovalle ja kuvailevalle tekstilleen rakenteen ja tavoitteen sekä tuottaa tekstin yksin tai ryhmässä. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas erittelee ohjatusti omasta tekstistään sen osat ja kuvailevaa sanastoa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas tuottaa tarinoita, sarjakuvia, animaatioita, näytelmäkohtauksia yms. oman mielenkiintonsa mukaan yksin ja yhdessä. Ehdotuksia kuvaukseksi

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti