T1:

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Toiminta
Oppilas muistaa vuorovaikutustilannetta varten sovitut ohjeet. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ymmärtää, miten vuorovaikutustilanteessa toimitaan. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas toimii ohjatusti vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas toimii tavoitteen mukaisesti vuorovaikutustilanteessa ja huomaa oman toimintansa vaikutuksen. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas tunnistaa vahvuuksiaan toimia vuorovaikutustilanteessa saamansa palautteen pohjalta. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas käyttää monipuolisesti vahvuuksiaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Ehdotuksia kuvaukseksi