T2:

Tavoitteen sisältämät kriteerit


T2 vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen ryhmäviestintätilanteissa Toiminta
Oppilas muistaa hyvät tavat ja tunnistaa asiallisen kielenkäytön. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas ymmärtää hyvien tapojen ja asiallisen kielenkäytön merkityksen viestintätilanteessa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas esittää tuetusti omia ajatuksiaan ja mielipiteitään sekä keskustelee tavoitteen mukaisesti muiden kanssa ryhmäviestintätilanteessa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas toimii tavoitteen mukaisesti sovitussa roolissa ryhmäviestintätilanteessa. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas arvioi omia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan ryhmäviestintätilanteessa asettaa palautteen pohjalta kehittämiskohteita. Ehdotuksia kuvaukseksi
Oppilas kykenee mukautumaan ryhmäviestintätilanteeseen ja ohjaamaan sitä tavoitetta kohti. Ehdotuksia kuvaukseksi