Ai Opintojen aikaiseen arviointiin, vuosiluokat 1-2, taitotasotaulukko (litistetyt)