Arviointikeskustelu

Ohjeita arviointikeskusteluun

Arviointikeskustelu käydään kaikilla vuosiluokilla viikkojen 46 - 6 aikana (yhdeksäsluokkalaisilla oma opinto-ohjaajien kanssa sovittu aikataulu).

Vähintään puoli tuntia kestävään tapaamiseen osallistuu oppilas, huoltaja ja opettaja. Keskeistä on kuulla lapsen/nuoren ajatuksia ja mielipiteitä omasta koulunkäynnistä. Arviointikeskustelu antaa mahdollisuuden pohtia yhdessä lapsen/nuoren kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen sekä koulunkäyntitaitoihin liittyviä asioita.

Oppimista arvioidaan vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden ja erilaisten teemojen avulla. 

  1. luokka: Minä ja koulun arki
  2. luokka: Minä ja muut koulussa. Minä ja opiskelun perustaidot. Minä ja itseluottamus
  3. luokka: Minun hyvinvointi (L3, laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtimien ja arjen taidot)
  4. luokka: Minun TVT-taidot (L5, laaja-alainen osaaminen: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen)
  5. luokka: Oppimisen taitoni (L1, laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen)
  6. luokka: Minä ja muutokset: uusien asioiden kohtaamisen rohkeus, osallisuus omista asioista ja osallisuus omista valinnoista.
  7. luokka: Minä ja muut koulussa. Minun koulunkäyntitaidot.
  8. luokka: Laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta. Minun koulunkäyntitaidot.
  9. luokka: Ohjauskeskustelu käydään oppilaan ja opinto-ohjaajan kesken(huoltaja osallistuu tarvittaessa): laaja-alainen osaaminen jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta.

Arviointikeskustelussa käytettävät itsearviointilomakkeet, kirjepohjat koteihin, ohje opettajille sekä wilma-ohjeet ajanvarauksiin löytyvät tältä sivulta.