Pedagogiikka ja arviointi

Tavoitteisiin perustuva arviointi erilaisin testein ja kokein

Sisältö
Rakennetaan koe tai muu testi, jolla saat mitattua valitsemiesi tavoitteiden mukaista osaamisen kehittymistä.
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h tai 2 x 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Esimerkiksi luokka-asteen tai aineryhmän opettajat, 2-8 hlöä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Minna Kuutti, p. 014-266 8452