Pedagogiikka ja arviointi

Taitotasotaulukon kriteerien kielellistäminen oppilaalle

Sisältö
Perehdytään yhdessä, miten voisi avata taitotasotaulukoiden kriteereitä oppilaiden kielelle opintokokonaisuutta varten (esimerkiksi 1-3 tavoitetta toiveiden mukaan).
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
2 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Esimerkiksi luokka-asteen tai aineryhmän opettajat, 2-8 hlöä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu
Lisätietoja koulutuksesta
Minna Kuutti, p. 014-266 8452