Pedagogiikka ja arviointi

S2-oppilaan oppimisen ohjaaminen ja edistymisen arviointi yleisopetuksessa

Sisältö
S2-oppilaan oppimisen ohjaaminen ja edistymisen arviointi yleisopetuksessa
Ajankohta
Sovittavissa
Kesto
Sovittavissa, esim. 2-3 h tai 2 x 2-3 h
Paikka
Sovittavissa
Kouluttaja
Arviointityöryhmä
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Luokan- ja aineenopettajat, joilla on S2-oppilaita ryhmässä
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen. Sijaiskuluista kysy Pia Bärlundilta, p. 014-266 4889
Lisätietoja koulutuksesta
Pia Bärlund, p. 014-266 4889