Pedagogiikka ja arviointi

Maahanmuuttajien oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät 2 OP

Sisältö
– suomen kielen oppiminen ja oppimisvaikeudet
– erityisen tuen tarpeet ja niiden tunnistaminen
– matematiikan ja hahmottamisen vaikeudet
– elämäntilanteen ja trauma- ja kriisikokemusten vaikutukset oppimiseen ja opiskeluun
– kielitietoisuus ja monikielisyys oppimisen tukena ja resurssina

Oppimisvaikeutta, kielitaidon puutetta vai taitojen harjaantumattomuutta? Miten voimme tunnistaa oppimisen haasteita?
Ammatilliseen koulutukseen tulevien koulutustausta, puutteellinen kielitaito, trauma- ja kriisikokemukset, oppimisvaikeudet ja vaikeat elämäntilanteet voivat vaikeuttaa oppimista monin tavoin. Ammatilliseen koulutukseen saatetaan tulla myös aikaisempaa alhaisemmalla kielitaitotasolla, minkä vuoksi tarvitaan entistä kielitietoisempaan opetusta. Koulutus antaa valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä ja kohdentaa ennakoidusti tukitoimia sekä erityistä tukea niitä tarvitseville oppijoille.

Ajankohta

Lähipäivät ovat 18.3. ja 5.4.2019 klo 9.00–15.00 ja päätöswebinaari 25.4.2019 klo 14.00–16.00.

Kesto
ks. yllä

Paikka
Jyväskylä

Kouluttaja
Ammattiopisto specia

Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Ammatillisen, valmentavan ja kotoutumiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.
(Yläkoulun erkat ja opot)

Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmauinen, sijaiskuluista tulee neuvotella rehtorin kanssa

Lisätietoja koulutuksesta

https://www.spesia.fi/tapahtuma/maahanmuuttajien-oppimiseen-ja-opiskeluun-vaikuttavat-tekijat-2-op-jyvaskyla/