Pedagogiikka ja arviointi

Menetelmiä ja lähestymistapoja maahanmuuttajien oppimisen tukemiseen 3 OP, Jyväskylä

Sisältö

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat tarvita tukea opintoihinsa mm. oppimisvaikeuksien, kielitaidon puutteen, koulutustaustan tai trauma- ja kriisikokemuksien vuoksi. Tule oppimaan uutta, jakamaan ideoita ja kokemuksia sekä kokeilemaan erilaisia maahanmuuttajien oppimista tukevia menetelmiä omassa opetuksessasi ja ohjauksessasi!

Koulutuksen keskeinen sisältö
– kielen oppiminen: prosessikirjoittaminen, lukiopetuksen erityismenetelmien hyödyntäminen kielen oppimisessa, selkokielisten tekstien laatiminen, toiminnallinen oppiminen
– toiminnan ohjauksen tukeminen: strukturointi, havainnollistaminen, selkeys, ennakointi, oppimisympäristöjen muokkaus
– matematiikan oppimisen ja hahmottamisen tukeminen
– rakentavan vuorovaikutuksen tukeminen, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys
– digitaaliset oppimisympäristöt ja työvälineet ohjauksessa


Ajankohta
Lähipäivät ovat 18.3. ja 5.4.2019 klo 9.00–15.00 ja päätöswebinaari 25.4.2019 klo 14.00–16.00.

Kesto

Paikka
Jyväskylä
Kouluttaja

Kohderyhmä ja ryhmäkoko

Ammatillisen, valmentavan ja kotoutumiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö (Yläkoulun opettajat)
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus on ilmainen, sijaisjärjestelyistä vastaa koulu

Lisätietoja koulutuksesta

https://www.spesia.fi/tapahtuma/menetelmia-ja-lahestymistapoja-maahanmuuttajien-oppimisen-tukemiseen-3-op-jyvaskyla/