LUMATIKKA

LUMATIKKA - Matematiikan opetuksen ja oppimisen täydennyskoulutusohjelma

Kohti oppijalähtöistä ja innostavaa matematiikan opetusta!

 

LUMATIKKA on täydennyskoulutusohjelma matematiikan parissa työskenteleville varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille. Koulutuksen oppijalähtöiset, toiminnalliset ja konkreettiset sisällöt auttavat herättämään ja kasvattamaan oppijoittesi matikkainnostusta! Koulutus tarjoaa opetusalan asiantuntijoiden tuottaman tuoreen, tutkimusperusteisen tiedon oman opetuksesi kehittämisen tueksi.

 

Voit suorittaa koko koulutusohjelman (15 op) tai yksittäisiä kursseja tarpeesi ja aikataulusi mukaan täysin verkon välityksellä. Valikoima verkkokursseja alkaa aina lukukausittain vuosina 2018-2022, joten voit tarvittaessa hajauttaa opintoja useammalle vuodelle. Kursseilla voit edetä omassa tahdissa tai yhteisen tavoiteaikataulun mukaisesti.

 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton. Ohjelman toteuttavat seitsemän yliopistoa ja ammattikorkeakoulua LUMA-keskus Suomi -verkoston koordinoimana. Tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa https://lumatikka.luma.fi tai kysy lisätietoja info@lumatikka.luma.fi

 

Syksyn MOOC-kurssit ajalla 31.8.-29.11.2020

Ohjelman maksuttomat verkko-opinnot ovat suoritettavissa MOOC.helsinki.fi-palvelussa syksyllä aikavälillä 31.8.-29.11.2020. Ilmoittautua voi kurssien alkamiseen saakka ohjelman verkkosivuilla.

 

LUMATIKKA1 - kaikkien asteiden opettajille yhteinen koulutusosio (3 op)

  • Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle: kurssikuvaus

 

LUMATIKKA2 – luokka-astekohtainen koulutusosio (6 op)

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matikkaa lapsilähtöisesti: kurssikuvaus
  • Luokkien 1-6 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti: kurssikuvaus
  • Luokkien 7-9 matikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti: kurssikuvaus
  • Lukiomatikkaa opiskelijakeskeisesti ja mielekkäästi: kurssikuvaus
  • Ammatillisen koulutuksen matikkaa opiskelijakeskeisesti: kurssikuvaus

 

LUMATIKKA3 – valinnainen koulutusosio (3 x 2 op = yht. 6 op)

 

**

LUMATIKKA - Fortbildningsprogram för matematikundervisning

Mot elevcentrerad och inspirerande matematikundervisning!

 

LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevcentrerade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik! Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning.

 

Du kan avlägga hela utbildningsprogrammet på 15 studiepoäng eller enskilda kurser utifrån dina egna behov och din egen kalender, i sin helhet på nätet. Ett antal olika nätkurser börjar varje termin under åren 2018-2022, och du kan avlägga dem i din egen takt eller alternativt följa ett gemensamt studieschema.

 

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen, och den är avgiftsfri för alla deltagare. Fortbildningsprogrammet är ett samarbete mellan sju universitet och yrkeshögskolor, och det koordineras av LUMA-center Finland-nätverket. Bekanta dig närmare med programmet https://lumatikka.luma.fi eller kontakta oss info@lumatikka.luma.fi.

 

Nätstudier hösten 2020: 31.8-29.11

Programmets avgiftsfria kurser kan avläggas på MOOC.helsinki.fi-tjänsten inom tidsperioden 31.8-29.11.2020. Det är möjligt att anmäla sig ända tills kurserna börjar i augusti.

 

LUMATIKKA1 - gemensam del för alla deltagare (3 sp)

  • På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet: kursbeskrivning

 

LUMATIKKA2 – stadiespecifik del (6 sp)

  • Matematik inom småbarnspedagogik och förskola – med barnet i centrum: kursbeskrivning
  • Aktiverande och elevcentrerad matematik i årskurserna 1 - 6: kursbeskrivning

 

LUMATIKKA3 – valfri del (3 x 2 sp = tot. 6 sp)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä